ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

Terms & Conditions

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มนี้ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ แอปพลิเคชันมือถือ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ www.ContractorTH.com บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซล หรืออุปกรณ์อื่น (เรียกรวมว่า "อุปกรณ์") เป็นการแสดงว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของข้อกำหนดการใช้งาน และกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกที่จดทะเบียนของ ContractorTH.com หรือไม่ก็ตาม ContractorTH.com อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม หากคุณมีการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่นั้น

ผู้ให้บริการคือ www.ContractorTH.com ซึ่งจะเรียกว่า "ContractorTH.com"
ผู้ใช้บริการได้แก่
1. ช่างฝีมือ ซึ่งจะเรียกว่า "ช่าง"
2. ผู้รับเหมา บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะเรียกว่า "ผู้รับเหมา"


กฎการใช้งานทั่วไป
 

ข้อจำกัดในการใช้แพลตฟอร์ม
คุณสามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือเพื่อสั่งซื้อหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ ContractorTH.com คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศการแสดงความเป็นเจ้าของออกจากสิ่งที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาจากแพลตฟอร์ม คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข คัดลอก แปล ออกอากาศ ดำเนินการ แสดง แจกจ่าย สร้าง ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่ง หรือจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (มีการให้คำจำกัดความที่ด้านล่าง) หากมิได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก ContractorTH.com เว้นแต่จะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่เป็นของคุณเองซึ่งคุณโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่ใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ การแยกข้อมูล หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณ

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่น
ContractorTH.com สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ContractorTH.com ดังนั้น ContractorTH.com ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นเหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

การดูแลความปลอดภัยในส่วนของชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้บัญชี ContractorTH.com ของคุณ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย และอย่าอนุญาตให้ใครใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ContractorTH.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าคุณจะรับทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ต้องมีความรับผิดชอบ
คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ การโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้ท่านอื่น และกิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์ม โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ หรือโพสต์สิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้ ContractorTH.com หรือผู้ใช้ของ ContractorTH.com ต้องเสี่ยงต่ออันตรายหรือการรับผิดไม่ว่าในประเภทใดก็ตาม

ต้องเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์
ไม่ออกนอกประเด็นและโพสต์เฉพาะความคิดเห็นและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เว้นแต่คุณลักษณะของแพลตฟอร์มจะร้องขอ คุณไม่ควรพูดถึงนโยบาย ผลิตภัณฑ์ในอนาคต การเก็งกำไร หรือข่าวลือเกี่ยวกับ ContractorTH.com และผลิตภัณฑ์ บริการของ ContractorTH.com หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่อยู่นอกประเด็น

ต้องมีความสุภาพและเหมาะสม
ห้ามมิให้แสดงความโกรธและการดูหมิ่น ห้ามมิให้โพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นการผิดกฎหมาย การล่วงละเมิด การสบประมาท การหมิ่นประมาท การละเมิด การสร้างความโมโห การหลอกลวง ความไม่ถูกต้อง การทำให้เข้าใจผิด ความประสงค์ร้าย การฉ้อฉล ความเท็จ การอนาจาร การเป็นอันตราย การก่อกวน การข่มขู่ การคุกคาม ความเกลียดชัง การใช้ในทางที่ผิด ความหยาบคาย การลามก เรื่องลามก ความรุนแรง เรื่องทางเพศที่ชัดเจน การละเมิดความเป็นส่วนตัว การโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ตามกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ตามสัญญา การละเมิดในบริบททางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ รวมทั้งที่จะเป็นอันตราย หรือที่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้อื่น หรือเป็นการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ ContractorTH.com แต่เพียงผู้เดียว หามโพสต์ภาพถ่ายหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยที่มิได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น ห้าม "เฝ้าติดตาม" ข่มขู่ กระทำโดยมิชอบ ทำให้เกิดอันตราย หรือก่อกวนผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือบุคคลอื่น

ต้องรักษาความเป็นส่วนตัว
ห้ามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น หรือส่งอีเมลที่ไม่ได้มีการร้องขอหรือการสื่อสารอื่น ๆ ห้ามรวบรวม ใช้ หรือโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นลงบนแพลตฟอร์ม โดยที่มิได้รับอนุญาตจากผู้นั้น หรือเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
ต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นตนเอง
ห้ามแสร้งทำเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ห้ามแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวตน อายุ หรือหน่วยงานของคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตาม ห้ามลงทะเบียนบัญชี ContractorTH.com มากกว่าหนึ่งบัญชี ลงทะเบียนบัญชี ContractorTH.com ในฐานะที่เป็นตัวแทนของบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานอื่น หรือจำหน่ายหรือถ่ายโอนโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณ ห้ามใช้หรือพยายามใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของบุคคลอื่น

ต้องดำเนินการด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์
คุณให้คำสัญญาว่า คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาใดก็ตามที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งคุณโพสต์ ลงบนแพลตฟอร์ม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งคุณโพสต์นั้น ไม่และจะไม่เป็นการล่วงละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว การโฆษณา หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด คุณให้คำสัญญาว่าจะไม่ส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้โพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนี้ และให้สิทธิ์ในการอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แก่ ContractorTH.com

ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ดำเนินการ หรือใช้แพลตฟอร์ม ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมาย เป็นการทำให้เกิดการรับผิด หรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย ห้ามดำเนินการใด ๆ บนแพลตฟอร์มที่ออกแบบขึ้นมานี้ เพื่อก่อกวน รบกวน ทำให้เสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีข้อมูลมากเกินไป หรือทำให้จำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มนี้ ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วยของไวรัสซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ห้ามหาทางเลี่ยงหรือแก้ไขเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) เป็นของ ContractorTH.com ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมด (เช่น ชื่อ ContractorTH.com การออกแบบ สคริพท์ โค๊ด รหัสของระบบการใช้งาน) เป็นของ ContractorTH.com ได้รับการจดทะเบียนโดย ContractorTH.com และ/หรือได้รับการอนุญาตจาก ContractorTH.com เนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริพท์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง ดนตรี วิดีโอ แอปพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ เป็นกรรมสิทธิ์ของ ContractorTH.com โดย ContractorTH.com ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

การปฏิเสธการรับผิดในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้
ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ContractorTH.com เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับการเรียนและการสอนของผู้ใช้บริการ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการโต้ตอบของคุณกับบุคคลอื่น ไม่ว่าทางออนไลน์หรือส่วนบุคคล ContractorTH.com ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการโต้ตอบใด ๆ กับผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น บุคคลที่คุณพบผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบุคคลที่พบคุณเนื่องจากข้อมูลที่คุณโพสต์ โดยหรือผ่านแพลตฟอร์มนี้ คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการโต้ตอบทั้งหมดกับผู้ใช้ท่านอื่นบนแพลตฟอร์ม และดำเนินการตรวจสอบตามที่จำเป็นก่อนที่จะพบกับบุคคลอื่น ContractorTH.com ไม่มีข้อผูกมัดในการข้องเกี่ยวกับการพิพาทใด ๆ ของผู้ใช้ แต่อาจดำเนินการดังกล่าวภายใต้ดุลยพินิจของ ContractorTH.com เอง

การจำกัดการรับผิด
ContractorTH.com ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันพึงคาดหมายได้ รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มนี้ หรือการดำเนินการของผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น (ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของ ContractorTH.com หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ แม้ว่า ContractorTH.com จะแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ของคุณ การเยียวยาเพียงกรณีเดียวที่คุณมีต่อ ContractorTH.com สำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเนื้อหาใด ๆ คือการหยุดใช้งานแพลตฟอร์มนี้

สอบถามการใช้งานระบบ

คุยกับเราได้ง่ายๆ ที่
LINE ID @contractorth
FB Inbox m.me/contractorth