นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy & Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ContractorTH.com นี้อธิบายวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณผ่านวิธีการทางดิจิตัลที่หลากหลาย การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ ContractorTH.com บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซลหรืออุปกรณ์อื่นใด (รวมกันเรียกว่า "อุปกรณ์") แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ContractorTH.com อาจปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการปรับปรุงใดๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกรวมเข้ากับและเป็นไปตาม ข้อตกลงการใช้งาน ในขณะที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายข้อปฏิบัติของเราว่าด้วยความเป็นส่วนตัว เรามีเป้าหมายในการให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาที่มีความหมายต่อคุณมากที่สุด

การรวบรวมข้อมูล

สิ่งที่คุณให้กับเรา
เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้แก่เราหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงได้ ข้อมูลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ รูปภาพ วันเกิด ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลตำแหน่ง (GPS) ข้อมูลกิจกรรมและการทำงาน และเมื่อจำเป็น ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

สิ่งที่เรารวบรวมจากคุณ
เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เลขระบุอุปกรณ์และข้อมูลฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์และภาษา ข้อมูลคุกกี้ ประเภทระบบ การที่คุณเปิดหรือไม่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะบางประการ เวลาการเข้าถึง URL ของเว็บไซต์ที่อ้างถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา

สิ่งที่เรารวบรวมจากการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของ ContractorTH.com และบุคคลที่สาม
เราอาจนำข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรามารวมกับข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งต่างๆ ธุรกรรมและการสื่อสารของ ContractorTH.com ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลแพลตฟอร์มของ ContractorTH.com เมลตรง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่น หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของ ContractorTH.com เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวมารวมกับข้อมูลที่มีอยู่ทางสาธารณะและข้อมูลจากบุคคลที่สามได้เช่นกัน และเรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับของขวัญที่มอบให้โดยผู้ให้อีกด้วย

การใช้ข้อมูล
เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้
เปิดการใช้งานของคุณ
เสริมสร้าง ปรับแต่งและปรับให้เป็นส่วนตัวสำหรับประสบการณ์ ContractorTH.com และการสื่อสารของคุณ
ใช้คุณลักษณะของ ContractorTH.com เช่น ทักษะการทำงาน รูปแบบธุรกิจ การลงทะเบียน คำสั่งซื้อและกิจกรรมอื่นๆ
ใช้งาน พัฒนาและวิเคราะห์
ใช้งาน มอบให้ พัฒนาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์และบริการของ ContractorTH.com รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และทิศทางแนวโน้ม
ส่งข้อความการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ ContractorTH.com สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการซื้อของคุณ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือบริการลูกค้า
จัดหาและจัดทำการตลาดและการส่งเสริมการขาย
สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่นๆ
จัดการส่งเสริมการขาย กิจกรรม การสำรวจหรือคุณลักษณะอื่นๆ
แสดงการตลาดที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ

การแบ่งปันข้อมูล
เราอาจมอบข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการในเครือของ ContractorTH.com

ผู้ให้บริการ
เราอาจโอนข้อมูลของคุณให้กับผู้ให้บริการในเครือ ContractorTH.com เพื่อประกอบธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจจัดการกับการประมวลผลบัตรเครดิต การส่งสินค้า การจัดการข้อมูล การแจกจ่ายอีเมล การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการการส่งเสริมการขาย เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อจัดการคุณลักษณะต่างๆ (เช่น การฝึกอบรมทักษะการทำงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด)

ตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาล เมื่อกำหนดโดยกฎหมาย เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ContractorTH.com โดยผิดกฎหมายหรือการฝ่าฝืน ข้อตกลงการใช้งาน หรือเพื่อป้องกันเราเองจากข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทที่ช่วยเหลือในการป้องกันการทุจริตหรือในการสืบสวนสอบสวน

การโอนธุรกิจ
ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนให้กับบุคคลที่สามในฐานะส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางธุรกิจของเราในการขายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ ContractorTH.com หากสิ่งนี้เกิดขึ้น จะมีประกาศโดยการโพสต์บนเว็บไซต์หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ

การแบ่งปันทางสาธารณะ

การแบ่งปันตามค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเข้าร่วมหรือใช้บริการบางอย่าง คุณตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลในปริมาณเบื้องต้นทางสาธารณะ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อผู้ใช้ ตำแหน่งของเมืองและรูปประจำตัวของคุณ

การแบ่งปันที่คุณเลือก
คุณอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลบางประการ เพื่อที่จะเข้าร่วมในบางคุณลักษณะ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังอาจต้องเลือกที่จะแบ่งปันกิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มอื่น เช่น Facebook และ Twitter โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านั้น เนื่องจากกิจกรรม ContractorTH.com ของคุณที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มดังกล่าวจะไม่ถูกกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ContractorTH.com อีกต่อไป

การแบ่งปันของ ContractorTH.com
ContractorTH.com อาจใช้ข้อมูลที่แบ่งปันทางสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

การปกป้องข้อมูล
มาตรการรักษาความปลอดภัย: เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมทั้งเครื่องมือการเข้ารหัสลับและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ เราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อ ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่คุณให้มาจะถูกส่งต่อโดยผ่านเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) แล้วนำมาเข้ารหัสลับภายในฐานข้อมูลของเรา

ไม่มีการรับประกัน
อย่างไรก็ตาม ContractorTH.com ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อมูลที่คุณให้แก่เราได้ 100%

เครื่องมือรวบรวม
วิธีที่เรารวบรวมข้อมูล
ContractorTH.com รวบรวมข้อมูลภายในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือที่จัดเก็บโดยเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เราใช้วิธีการต่างๆ มากมายในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุกกึ้และแท็กพิกเซล/เว็บบีคอน ("เครื่องมือรวบรวมข้อมูล")

การปิดเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
หากคุณปิดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลบางตัว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหลายคุณลักษณะที่ทำให้คุณใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งบริการและคุณลักษณะบางประการของเราอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถวางคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ www.ContractorTH.com.com โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจไม่รู้จักหรือตอบสนองต่อส่วนหัว Do Not Track (DNT) จากเว็บเบราว์เซอร์ได้

การติดตามของบุคคลที่สาม
เรายังทำงานกับบริษัทอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการติดตาม เพื่อรองรับโฆษณาในส่วนของเราทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต บริษัทเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา รวมทั้งการโฆษณา บริษัทเหล่านี้อาจไม่รู้จักหรือตอบสนองต่อส่วนหัว DNT จากเว็บเบราว์เซอร์ หากคุณต้องการเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิกที่นี่ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณอาจยังมองเห็นโฆษณาของเราที่เว็บไซต์อื่นๆ ได้ แต่โฆษณาจะไม่ถูกปรับแต่งโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา

ทางเลือก
การแก้ไขหรือการลบข้อมูลของคุณ
คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในบริการบางอย่างของ ContractorTH.com ผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลของคุณที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้อาจยังคงมองเห็นได้ทางสาธารณะ ContractorTH.com อาจเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาไว้ในไฟล์สำรองข้อมูลและไฟล์เก็บถาวรของเรา

การสื่อสาร/เลิกบอกรับ/เลือกไม่รับ
ContractorTH.com อาจส่งการสื่อสารเกี่ยวกับบริการให้แก่คุณโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก เพื่อที่จะเลิกบอกรับและหยุดรับข้อความ กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณหรือทำตามคำแนะนำในอีเมล ข้อความปกติ ประกาศแจ้ง

ข้อตกลงการใช้งาน
การใช้งานของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อตกลงการใช้งานของเรา กรุณาไปที่ ข้อตกลงการใช้งานของเรา ซึ่งอธิบายข้อตกลงอื่นๆ ที่ใช้กำกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สอบถามการใช้งานระบบ

คุยกับเราได้ง่ายๆ ที่
LINE ID @contractorth
FB Inbox m.me/contractorth